TUNING THE FUTURE

KOSMISCHE KRISTAL-SPIRAAL-MUZIEK

De Nieuwe Stemming, ofwel Kristal Spiraal Stemming, biedt toegang tot een geheel nieuw muzikaal universum. De stemming kent namelijk niet langer de Komma van Pythagoras (het verschil als verhoudingsgetal tussen twaalf kwinten met een frequentieverhouding 3:2 en zeven octaven met een frequentieverhouding 1:2). Tot nu toe heeft alle muziek op aarde, van duizenden jaren voor het begin van onze jaartelling tot hedendaagse muziek, van China tot India, van Amerika tot Europa, te maken met deze komma.

In onze westerse muziek heeft men het probleem proberen op te lossen door de komma te verdelen over alle noten van een octaaf. Dit is echter geen echte oplossing omdat dan alle noten - behalve het octaaf - vals worden, maar door gewenning horen we dit niet meer. Voor anderen, die het subtiel luisteren niet verleerd zijn, is westerse muziek een aanslag op het gehoor.

In India bijvoorbeeld, waar muziek gebruikt wordt om menselijke stemmingen in klank om te zetten en omgekeerd, gebruikt men verschillende muzikale stemmingen om onze emoties te bespelen. Al deze stemmingen - die een gevolg zijn van het bestaan van de Komma van Pythagoras - zijn verdeeld over dag en nacht. Muziek zonder komma luidt dus per definitie een nieuw tijdperk in.

Technisch gezien bestaat de stemming uit 24 noten die samen een kristalspiraal van klanken opleveren. Bij het luisteren naar muziek in de nieuwe stemming kan een diepe ontspanning ontstaan, onder meer omdat de Kristal Muziek ook onze hersengolven op een geheel nieuwe wijze afstemt. Hierdoor krijgt men toegang tot diepe innerlijke ervaringen.

Hoe is het mogelijk dat nooit eerder het probleem van de Komma van Pythagoras kon worden opgelost? Het antwoord is in feite simpel. Als een probleem niet met de bestaande middelen kan worden opgelost moet men buiten het bestaande kader treden. Dat is gebeurd bij de Kristal Muziekstemming. Binnen afzienbare tijd zal u op deze site alle informatie dienaangaande in detail worden aangeboden. Om op de hoogte te blijven kunt u uzelf gratis als lid aan melden bij The New Music Revolution Membership.

KRISTALSPIRAAL VAN KLANKEN

Muzikale verhoudingen en de geometrie erachter hebben grote invloed op ons bewustzijn. Onze huidige muziek en muziekinstrumenten zijn gebaseerd op de Gulden Snede spiraal en de Fibonacci getallen. De Kristal Muziekstemming bestaat uit twee delen van 12 noten. Beide delen gecombineerd leveren een kristalspiraal van nieuwe klanken op. Vanwege deze nieuwe, tot dusverre onbekende spiraalvorm wordt de kristalstemming ook wel 'kosmische stemming' genoemd. De nieuwe kosmische stemming stijgt volledig uit boven de begrenzingen die de geometrie van Fibonacci ons dicteert en leidt tot een opzienbarend en revolutionair nieuw muzikaal avontuur. Het biedt een oplossing voor het opgesloten zijn in een beperkt en beperkend denksysteem (de Grot van Plato is de metafoor voor dit denkkader, zie bijvoorbeeld www.beleven.org/verhaal/degrotvanplato. faculty.washington.edu/smcohen/320/cave.htm

Tegenwoordig weten we door modern hersenonderzoek dat ons denken beheerst wordt door neurale netwerken of ketens in ons hoofd. Welnu, het is tijd om de ketenen die ons beperken en in de grot vasthouden, te slechten. Verbreekt u ook uw ketenen en gaat u mee op avontuur in het nieuwe licht dat schijnt en de nieuwe geluiden die te beluisteren zijn buiten onze eeuwenoude bewustzijnsgrotten?

Digitaal Akkoord, gecomponeerd door Hans Timmermans

(Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Faculteit Kunst, Media & Technologie)

In het eerste fragment wordt het akkoord gespeeld in de normale gelijkzwevende temperatuur, de gewone stemming dus, met A4=440 Hz.

1. F12

In het tweede fragment hetzelfde akkoord, ditmaal gespeeld in de Kristal Muziek stemming van Jacques Groenen.

1. CrystalF12

Wat opvalt is de grotere transparantie van het geluid en de grotere diepte in het tweede fragment, niet alleen veroorzaakt door de lagere stemming, maar doordat de individuele tonen in het akkoord (of cluster) een helderder plek vinden en hierdoor ons gehoor en onze hersenen makkelijker aanspreken.

DE VOORGESCHIEDENIS
mijn ervaring met dolfijnen

Verslag van mijn Dolfijnenreis naar De Rode Zee in Egypte, van 13 t/m 20 april 2003.

Als gevolg van een opeenstapeling van "toevalligheden" ben ik bij mensen terechtgekomen die nog in wonderen geloven en ook in het verwezenlijken van onze dromen. Ik ben uitgenodigd voor een tocht naar de dolfijnen onder leiding van de internationaal bekende dolfijnen expert en gids Ocean Smets. Een fantastische ervaring die ik met jullie wil delen.

Mijn belangstelling voor dolfijnen is in 1998 ontstaan in een sessie met Dr. Mary Meadows (Cellular Theta Breath of Light - "The Dolphin Breath" ). Na deze sessie vertelde ze mij dat ik tijdens het proces omringd was door dolfijnen en dat ik een ambassadeur van hen zou zijn onder de mensen.

In een week in april heb ik zes dagen achter elkaar vier tot zes uur per dag in zee met de dolfijnen doorgebracht in Egypte.

Een koraalrif waar dolfijnen komen voor hun rust. Weinig bedreigingen een bron van voedsel. Het rif was overweldigend mooi en veel, zoveel vormen van leven, zoveel kleuren en combinaties waren een beleving op zich. Misschien juist in dat decor waren patronen extra mooi en zichtbaar.

Mijn eigen houding in het water was vanaf het begin er een van meditatie of gebed. Toendertijd was ik erg bezig met de groene boeken van de "I AM" Foundation en ik was erg geraakt door de krachtige Decrees, waarvan ik er vele dagelijks gebruikte. Onder water met de dolfijnen kwamen die tot leven! De dolfijnen hebben mijn intenties ondersteund en versterkt, intenties van vrede en het opruimen van het ego, dat plaats kan maken voor het goddelijke in ons.

De dolfijnen hebben getoond dat we hier een feest van kunnen maken, dat we plezier kunnen maken. Ze hebben me veel laten zien en zijn mij en een paar nieuwe vrienden zeer dicht genaderd, tot op een millimeter van onze huid. Met hun enorme soepelheid en behendigheid zorgden ze ervoor dat ze ons nét niet raakten. Zelfs als wij met een groep dolfijnen een stukje naar beneden doken en zij direct weer omhoog dartelden, ze raakten ons nooit aan.

Tijdens een van de vele momenten van extatische vreugde kwamen er honderden dolfijnen stil en vredig onder ons doorzwemmen. Bij de waterspiegel werd er flink gespeeld en gedraaid en gedoken met een van de meestal vier tot zeven dolfijnen die onze vaste speelmaatjes werden, terwijl onder ons in de diepte grote groepen dolfijnen in alle rust, heel stil en langzaam onder ons doorzwommen. Dit was zo machtig. Ik beleefde het als een groot muzikaal akkoord, die groepen dolfijnen die ons patronen lieten zien, allemaal op een rij in verschillende samenstelling en posities. Je zou bijna zeggen dat er een boodschap in de patronen zat. Het was alsof ze een koepel van stilte en vrede om ons heen sloten, vooral door de trage gang, meebelevend met ons vreugdevolle en intense spel boven. Af en toe, als ik moe werd ging ik op mijn buik op het water liggen en was ik getuige van die stille processie beneden ons. Nu en dan flitste als een bliksemschicht een of meer dolfijnen van beneden uit de groep naar boven, om de kracht van de stilte te accentueren, en soms ook sprongen ze dan boven de waterspiegel uit. Vaak waren er groepen van vijf tot tien dolfijnen die warrelend door elkaar heen schoten, buitengewoon dynamisch en snel. En voortdurend raakten ze elkaar aan, met hun vinnen en snuit en lichamen of draaiden ze zich met hun buiken naar elkaar toe en werd er gevreeën, genietend van het lichamelijke contact. Het was werkelijk heerlijk om te zien hoe ze elkaar in de vinnen namen, de een ondersteboven draaiend en de ander omhelzend, om zo een tijdje samen te zwemmen. Soms zwommen ze vin aan vin, hand in hand. Ik heb ook diverse keren geslachtsgemeenschap mogen aanschouwen. De vaste dolfijnen die met ons speelden toonden hun lichamen helemaal aan ons. Ieder stukje van de huid hebben we kunnen opnemen, iedere schakering in de leiachtige huidskleur, de vinnen en de staart. Dan gingen ze naast je of vlak voor je zwemmen en kon je niet anders dan bv. de staart tot in detail bestuderen. Het schijnt dat daar hun radar en sonar zintuigen zich bevinden. Maar het leukste vond ik als ze zich dan omdraaiden, in volkomen overgave aan ons, en we die heerlijke witte buik konden bewonderen. Je voelde de tastbare vreugde in de dolfijnen, vooral op dit soort momenten, je voelde ze innig genieten en lachen. In het begin van de kennismaking kwam er af en toe een dolfijn heel dichtbij en fixeerde dan een van zijn ogen op mijn eigen ogen. De dolfijn keek en bleef doorzwemmen, meestal kwamen we dan in een spiraal terecht en moest ik mijn best doen om hem bij te houden in een zeer korte draaiende cirkel, al die tijd dat oog op je gevestigd, iets van voren naar achteren kijkend. Na een tijdje wisselde hij dan van positie om met zijn andere oog te kijken. Zeer fascinerend. Eenmaal heb ik het oog als het ware ook van binnen gezien, dus niet die enigszins doffe blauwe oogwaas, maar ook de iris om de pupil, allemaal fijne diafragma streepjes. Eva heeft zelfs zo vast aan het oog van een dolfijnen vriendje vastgezeten dat ze samen uit het water omhoog sprongen en toen, in de buitenlucht, midden in deze sprong, heeft ze de dolfijn diep in de ogen kunnen kijken en het helemaal kunnen waarnemen, met nog meer details dan ikzelf heb gezien.

Op donderdag begon ik in stilte te vragen of ze me niet echt wilden komen aanraken. Even later werd ik eerst verrast door een dolfijn die zich tegen mijn linker zijkant aandrong. Direct daarna kwam er een andere tegen mijn rechter schouder aan zwemmen en hebben we zo een tijd gezwommen, helemaal ingeklemd en omsloten door twee dolfijnen. Nog even later kwam er een derde voor ons zwemmen die me toestond haar helemaal te voelen, op haar rug, sterke rugvin, zijkanten en witte buik die ze naar me toekeerde. Tussen deze dolfijnen zwemmend was het alsof ik gestuurd werd om te kijken naar de andere dolfijnen. Ik voelde de resonantie, sterker nog, ik zag hem, in de patronen van de dolfijnen onder mij. Patronen van muziek en logica. Ineens was ik mij totaal bewust van het verband tussen mijn gevoel en wat er zich voor mij ogen afrolde.

Voor mij was dit het hoogtepunt van ons avontuur. Ik heb het gevoel dat mijn onderwater broeders en zusters mij hebben gegroet, de handen hebben geschud en mij in hun midden hebben opgenomen. Ik kan nu al bijna niet meer geloven dat deze ontmoeting op die manier heeft plaats gevonden. Ik heb er een herinnering aan als aan een droom en dankzij het advies van Ocean, die ons aanraadde een dagboek bij te houden weet ik dat het echt is gebeurd.

Ik heb een bijzondere week achter de rug. Ik heb vanuit mijn diep ontroerde hart de dolfijnen in gedachten beloofd alles te doen wat in mijn vermogen ligt om de boodschap van tederheid, liefde, harmonie, vrijheid, dynamiek, de onvoorwaardelijke speelsheid en een hoogst inspirerende vreugde waar mogelijk aan mijn medemensen op de planeet uit te dragen.

Michiel Strategier

DE ONTDEKKING

De Nieuwe Stemming is ontdekt door Drs. Ing. Jacques Groenen. Jacques heeft zich, als socioloog en innovator op zoek naar het fundament van verschijnselen, intensief verdiept in muzikale frequenties.

Op 22 februari 2007 kreeg Jaques een ingeving: een nieuwe, kant en klare formule voor het stemmen van muziek. Binnen een uur noteerde hij de octaven en noten van het eerste deel van de nieuwe muziekstemming. Het tweede deel bestaat uit het vermenigvuldigen van de afzonderlijke toonfrequenties van het eerste deel met de wortel uit 2 (n•√2). Samen zijn er dus 2 x 12 = 24 noten. Het voert te ver alle bijzondere eigenschappen van de nieuwe toonladder hier te beschrijven. Zo leveren de frequentiegetallen vanaf een bepaald niveau bij elkaar opgeteld het getal negen op en is er een relatie met het enneagram, de driehoek van Pascal en de Solfeggio-frequenties.

Lezingen

Meer informatie over de techniek en achterliggende geometrie kunt U verkrijgen door Michiel Strategier en/of Jacques Groenen uit te nodigen voor lezingen waarbij alle achtergronden van de nieuwe Kristal Spiraal Stemming over het voetlicht zal worden gebracht.

DE UITVOERING

Op 22 februari 2008 - precies een jaar na Jaques' ontdekking - bracht Michiel Strategier voor het eerst de nieuwe muziek ten gehore op een piano die was gestemd in het eerste deel van de Nieuwe Stemming. Daarvoor had hij eerst stemsoftware laten ontwerpen om de exacte frequenties van het kristalspiraal op een piano te kunnen stemmen. Direct bleek dat de nieuwe klanken een buitengewone invloed hebben op zowel muzikant als luisteraar. Momenteel wordt Michiels muziek actief ingezet bij rebirthing-bijeenkomsten, voor kinderen met autisme, adhd en voor mensen met eetstoornissen, vermoeidheidsziekte etc. U kunt uw eigen ervaring opdoen met de nieuwe, helende klanken door de cd's te bestellen via de webwinkel.

De eerstvolgende stap is nu te werken met twee keyboards die via speciaal ontworpen software in de twee reeksen gestemd zijn. Dit biedt de gelegenheid technisch experimenteel onderzoek te doen naar de muzikale samenwerking van de twee toonreeksen en naar de klankkleuren die door deze samenvoeging kunnen ontstaan.

AFSTEMMEN OP EENHEID

Artikel uit de Spiegelbeeld (oktober 2009) door Michiel Strategier

Sinds ik Jacques Groenen ken, heb ik het gevoel met een bijzonder genie te maken te hebben. Vaak vond ik het moeilijk hem te begrijpen omdat zijn abstractievermogen enorm groot is. Dat vermogen is voor een gemiddeld mens niet altijd gemakkelijk te volgen. Naarmate we meer samenwerkten, groeide mijn waardering en sympathie voor hem, vooral vanwege zijn geduld om elke keer weer het voor de hand liggende te verklaren.

Vanaf het moment dat ik hem vroeg te vertellen over de stemming A=432 Hz is het tussen ons gaan stromen. Ik wilde toen een concert geven in deze stemming, samen met de violiste Martine Nijenhuis met wie ik in die tijd een improvisatieduo vormde (www.martinenijenhuis.nl). Wij zouden in deze stemming spelen en Jacques zou erover vertellen. Zoals bekend heeft Jacques in de nacht van de voorbereiding op deze lezing een "brainwave" gehad met als resultaat een volkomen inzicht in hoe frequenties in een toonladder van de "kosmische" muziek dienen te worden opgebouwd. Aan mij de taak deze frequenties daadwerkelijk te stemmen en ten gehore te brengen.

Ik was als pianostemmer al geruime tijd gewend aan het werken met de 'Verituner' , programmatuur van Dave Carpenter, die een onvolprezen techniek heeft ontwikkeld om een piano tijdens het stemmen te analyseren en op basis van de disharmonie in de boventoonreeksen van iedere snaar een stemadvies te geven voor werkelijk optimaal harmonisch resultaat binnen de wetten van de gelijkzwevende temperatuur. Deze gelijkzwevende stemmingstemperatuur is ontwikkeld om een piano in alle denkbare toonsoorten acceptabel te laten harmoniëren (www.veritune.com).

Ik heb Dave Carpenter gevraagd een programma te schrijven dat de Frequenties van het Kosmisch Kristal Spiraal van Jacques Groenen op mijn stemcomputer kon weergeven. Toen ik deze stemming eenmaal op de besproken manier kon maken, viel het oude muzikale universum om.

Loslaten

De eerste keer dat ik in deze stemming ging spelen gebeurde er van alles, zoals beschreven in een brief aan Jacques op 18 november 2007, waarvan ik hieronder een aantal citaten geef:
"Vandaag heb ik dan voor het eerst in deze (bij benadering) stemming gespeeld.
Het resultaat is verbijsterend. Eerst probeerde ik mijn gewone dingen te spelen. De oude en bekende dingen doen is onmogelijk. Dat klinkt voor geen meter en het werkt niet.
Wat wel werkt, en hoe! IS ALLES LOS TE LATEN EN JE TE LATEN GAAN!
Geen oude patronen vasthouden, gewoon gaan zwemmen in de oceaan van klank..."

"Ik wil maar zeggen dat ik heel goed heb gezien hoe het gaat als je alles gewoon laat stromen en ik denk dat dit ook zo gaat met muziek, gespeeld in de Groenen-stemming.
Ik ben echt heel erg in de mood van laten gaan, laten gebeuren, geen controle, geen patronen, niet muzikaal willen zijn en het resultaat was een tranceachtige reis, waarvan ik overtuigd ben dat het vol zit met universele informatie en communicatie.
Ik kan mij voorstellen zo een verhaal te kunnen spelen voor ontvankelijke mensen. De klankkleuren, opgewekt door deze stemming gaan volgens mij heel diep het onderbewustzijn in."

'Ik ben nu wel enthousiast geworden, maar nogmaals, let wel, het gaat nu niet meer over de soort muziek die we tot op heden kenden'.

Op 3 maart 2008 schreef ik het volgende:
"Weer bijna de gehele week ziek geweest. Even dachten we dat ik steeds ziek was door die verdomde stemming van jou, Jacques (hihi). Toch kan het wel degelijk zo zijn dat bezig zijn met deze frequenties een en ander bij me opschudt en tevoorschijn roept wat sluimert. Ik ben ook vrij depressief geweest, een eigenschap die mij feitelijk vreemd is. Gisterenavond krabbelde ik dan maar weer eens uit bed om naar "In Europa" te kijken, van Geert Mak en wel 'De slag om Stalingrad'. Daarna ben ik gaan spelen. Ik kan jullie verzekeren dat er weer totaal andere muziek uit mijn handen is gevloeid. Ik was helaas te vermoeid om het op te nemen. Ik heb door het ziek zijn door die verdomde stemming, een hele transformatie doorgemaakt. Schoonmaak, herschikking lijkt het wel en ik kon volledig vrij en onbevangen spelen.
Het wonderlijke was dat ik de essentie van die documentaire helemaal heb kunnen vastleggen. De trots van de Russische ziel, de heroïek, de tragisch romantische kant ervan. Het was fascinerend om mee te maken hoe het er helemaal vanzelf uitkwam. Ik was ontroerd en realiseerde me nog nooit zulke mooie muziek te hebben gehoord.
Enfin, er gebeurt heel wat... Volgens mij kan deze muziek met groot succes aan een groot publiek worden aangeboden".

De wereld in

Via via zijn de allereerste opnamen die ik heb gespeeld tijdens de presentatie van de stemming aan Jacques en Charles van Oosterum (Kharma - O.L.S. Audiotechnology http://www.kharma.com/general_info/general_info.php) terechtgekomen bij een directielid van de Franse radio en televisie. Deze persoon, Christan Hugonnet, stond een week later bij ons op de stoep en wilde mij horen spelen. Hij was in Frankrijk direct overtuigd van het bijzondere effect van deze frequenties doordat hij na een doodvermoeiende week op één slag verfrist werd door het horen van een paar simpele klanken van deze bijzondere tonen. Nu zijn we in gesprek om een en ander op te zetten in het kader van de vrijwel teloorgegane luisterhouding van het Franse publiek.

Omdat we 'toevallig' allebei met 'Het Kennis Boek' bezig zijn heb ik Lilian van Bennekom ontmoet (www.hetkennisboek.nl). Toen bleek dat zij haar prachtige boek met korte verhalen en potloodtekeningen 'Vivioen en het Rijk van Binnen' ging publiceren, samen met een CD met 24 ingesproken verhaaltjes, heb ik aangeboden de verhaaltjes van muziek te voorzien (www.lilianvanbennekom.nl). 23 Verhaaltjes heb ik muzikaal op de piano begeleid. Dit was de eerste keer dat in de "Groenenstemming" officieel een opname is gemaakt.
Ik vond de pianomuziek als solo improvisaties erg geslaagd en heb de CD dan ook als zodanig laten produceren. Deze is binnenkort verkrijgbaar o.a. via de website www.tuningthefuture.com.

Ultieme improvisatie

Het proces van spelen in deze stemming is, zoals gezegd vrij ingrijpend; anders dan wat je normaal doet tijdens pogingen tot improvisatie. Muzikale improvisaties of het componeren van muziek is iets dat vooral te maken heeft met geheugen. We hebben allemaal een universum aan beelden, indrukken, geuren en geluiden in ons onderbewustzijn opgeslagen en als je toevallig bezig bent met muziek maken, komen deze beelden gelukkig weer langs en kun je ze reproduceren. Eigenlijk val je van cliché in cliché. De kunst is natuurlijk om deze herinneringspatronen zodanig te herschikken dat het toch weer iets nieuws oplevert.
Normaal gesproken bevind ik me dus tijdens improvisaties in een muzikale beeldengalerij die me vertrouwd is, waar ik van houd en speel ik met combinatiemogelijkheden van deze imaginaties. Soms vind ik dan iets nieuws waar ik verrukt van ben, of wat me boeit, herhaal dat een paar keer en zie daar, een nieuw cliché dient zich aan.
Als musicus houd ik me voornamelijk bezig met klankkleuren. Ik voel me eigenlijk meer een aquarellist dan instrumentalist. Ik gebruik mijn instrument (cello of piano) als een schilderskwast. Juist daarom ook ben ik vanaf het begin erg bezig geweest met minimal Music. Je komt daardoor erg diep in een bepaalde kleur terecht. Kleuren heb ik in de muziek leren exploreren.
Toen kwam daar dus voor het eerst die wonderlijke toonladder van Jacques uit de grote hoed. Dat was even wennen. Wat je speelt vanuit de oude beelden, klopt niet meer helemaal. Het past niet, het klinkt raar. Sommige onderdelen van het muzikale stramien uit je geheugen kun je nog wel proberen, maar echt lekker loopt het niet. Hier is een omkering van benadering gewenst!
Toen ik dat doorhad kreeg mijn muziek opeens vleugels. Ik hoefde helemaal nergens meer van uit te gaan. We waren in een nieuw land aangekomen. Alles na deze grens zou totaal anders worden, we hoefden ons nergens druk over te maken. Het hoefde niet ergens op te lijken. We konden de klanken laten stromen zoals ze kwamen. Vorm zou zich vanzelf gaan aandienen. Totale openstelling was hier het decreet. Volledige nieuwe landschappen konden verkend worden.
Gelukkig deed zich vrijwel onmiddellijk na de eerste ontdekkingen in deze stemming, zoals gezegd, de gelegenheid voor om Lilian's boek 'Vivioen en het Rijk van Binnen' muzikaal te begeleiden. En hiermee openbaarde het diepere geheim zich. Ik heb me volkomen voor Lilian's doel opengesteld. Ik was helemaal niet meer met mezelf bezig. Ik speelde voor haar. Ik passeerde zodoende mijn eigen grenzen en vooral mijn ego.
De nieuwe stemming zal vooral gaan werken als we voorbij gaan aan ons zelf. Als we inspiratie oppakken uit de diepte van het universum. Alles is nieuw. We kennen niets van de wereld die voor ons ligt. Toch kunnen we wel op reis gaan, maar niet alleen. Het werkt bovenwel goed als we het echt voor elkaar en vanuit eenheid willen ontdekken.
Het is heel gek om steeds weer te merken dat, als ik iets heb opgenomen, ik me in eerste instantie - na mijn volledige overgave aan inspiratie - helemaal niet meer herinner wat ik heb gespeeld. Dan hoor ik het voor het eerst terug en vind ik het echt verschrikkelijk lelijk. Dan moet ik er een week niet naar luisteren en pas dan begin ik langzaam open te staan voor de schoonheid, die toch echt weer staat te parelen als een sterretje aan een nieuw firmament.
Nog een laatste observatie. De stemming klinkt eigenlijk nog mooier als je het hele kleine kinderen laat spelen. Laatst speelden mijn kleinzoontjes Yunus (7 jr.) en Deniz (1 jr.) op deze piano en ik was totaal verbijsterd over de diepte en rijkdom van de klanken. Er liepen frequenties uit de piano als rillingen over mijn rug en het ging erg diep. Zulke wonderlijke klanken! Zo rijk. Zo nieuw! Een toehoorder met een geconditioneerd gehoor zal misschien zeggen dat het vals is. Ik vind het universeel en vérstrekkend.

Reacties

Van deze CD 'Vivioen's Gift' heb ik diverse proefopnames naar vrienden gestuurd en hun reacties zijn heel bemoedigend.

Hieronder een selectie:
Ik heb je muziek vrijdag gebruik voor een groepsademsessie. Het thema was vergeving en het was heel bijzonder. Mijn blijdschap om jouw muziek is grenzenloos! Ik leidde de groep en voelde me via jouw muziek zuiver, maar vooral gesteund als 'leider'.
Saskia

'Vivioen's Gift' heeft me diepgeraakt, ik heb er geen woorden voor, wil de stilte niet doorbreken; een traan over mijn wang spreekt boekdelen.
Helga

Van totale ontlading bij iemand, tot enorme herkenning bij met name Anneke, die heel graag jouw cd wil kopen incl. het boek.
Heidi

En uit Engeland, te mooi om te vertalen:

I find its joyous purity, truly irresistible and wish I could have more of these marvelous sounds/information. Thank you for reaching so deep and so far inside yourself and for sharing that experience in such a beautiful form. I look very much forward to receiving more of your music - the place it comes from is pure Light - Peace - Joy.
Milena

AVONTUUR IN NIEUWE MUZIEK
door jaques groenen

De Doorbraak

De nieuwe muziek werd geboren in een flits. Op de vroege ochtend van 22 februari 2007, om precies om 07.00 uur kreeg ik een ingeving en even plotseling als onverwacht was daar de formule van een volledig nieuwe muziekstemming. Een uur later had ik alle frequenties uitgeschreven en kon ik beginnen met het daadwerkelijk hoorbaar maken van de nieuwe muzieknoten.
Het zou nog tot 22 februari 2008, precies een jaar later duren, voordat de nieuwe muziek in een klein gezelschap voor het eerst ten gehore werd gebracht.

Vivioen's Gift - 01 Het begin

De voorgeschiedenis

Muziek heeft me altijd al geboeid, van Westerse klassieke muziek tot rock'n roll, van Bach, Mozart, Beethoven, Schubert en Chopin tot Satie, Strawinski, Shostakovitch, Ravel en Messiaen, van Robert Johnson en Bo Diddley tot Beatles en Stones, van Elvis Presley tot Michael Jackson, van muziek uit India, China en de Andes tot New Age meditatie muziek, "hersengolf"-muziek van Jeffrey Thompson, muziektherapie van Jonathan Goldman en de Solfeggio frequenties. Ik kocht en beluisterde het allemaal, eerst op vele LP's later op nog meer CD's.
Al vele jaren hield ik me bezig met muziek in A = 432 Hz (Herz = aantal trillingen per seconde), nadat ik eerder al op het internet een artikel had gelezen over het ontstaan van de huidige muziekstemming in A = 440 Hz aan het begin en einde van de Tweede Wereldoorlog. Dit bracht me ertoe me te gaan verdiepen in het fundament en het begin van elke muziek: de muziekstemming, gebaseerd op een enkele noot en een (geometrisch) patroon waardoor alle andere noten van deze ene noot afgeleid kunnen worden.
Als socioloog, organisatie-adviseur, trainer en innovator was ik eraan gewend geraakt om niet alleen de fundamenten van sociale verschijnselen op te sporen, maar deze ook te veranderen. Creatieve destructie noemde de econoom Schumpeter het en zo werd het vernietigen van oude en het leggen van nieuwe funderingen voor totaal nieuwe bouwwerken (inclusief mijzelf als spiritueel-mentaal-biologisch gebouw) een rode draad in mijn bestaan. Niet voor niets is de naam van mijn bedrijf Fun-da-Mental (www.Fun-da-Mental.nl).
Vemu Mukunda, de inmiddels overleden muziekleraar uit India en bespeler van de veena, leerde toonde mij hoe Indische muzikanten letterlijk de menselijke emoties en hun fysieke locaties in het menselijke lichaam bespelen. Verder leerde hij me hoe iedereen eenje ieders persoonlijke grondnoot heeft die je kunt opsporen met behulp van het luisteren naar iemands stem met behulp van eenen een stemapparaat, waardoor je jezelf vervolgens kunt stemmen en afstemmen. Het was de basis van mijn spirituele tuning en toning workshops, waar ik mensen leerde hoe hun chakras te tunen met behulp van hun stem, met de vocale klinkers U,O,A,I,E en frequenties gebaseerd op A432. Daarnaast leerde ik hen, bovendien hoe dit allemaal in verband staat met geometrische vormtaal.
Geometrie is een andere rode draad in mijn leven. Volgens Pythagoras is architectuur gestolde muziek en dit is waarschijnlijk de reden dat de meeste moderne architectuur me niet echt kan boeien., Hhet is me teveel ruis en te weinig muziek. Tijdens reizen bezocht ik altijd de indrukwekkende bouwwerken van oude culturen en in de jaren 80 tachtig opende The Power of Limits van de Hongaars-Amerikaanse architect György Döczi mijn ogen voor de gulden snede spiraal als architectonisch beginsel in de oudheid en de natuur. Dinergy noemt Döczi het patroonvormende proces van de eenheid van tegendelen wat wonderwel paste in het Yin-Yang denken dat destijds de basis van mijn spirituele zoektocht was. Drunvalo Melchizedek bracht mij in de jaren negentig verder en dieper op dit pad. De, inclusief de Gulden Snede en Fibonacci-getallen als werden de basis van onze muziek.
Vanaf 2000 werd dit hele fundament rigoureus onderuit gehaald door Ashayana Deane en de Keylontische Wetenschap. Ik kan haar daarvoor niet dankbaar genoeg zijn., Zze gaf me de sleutel terug van het oorspronkelijke paradijselijke universum! Er is nog een andere spiraal zo leerde ik, de Kristal spiraal en de Vesica Pisces van de Gulden Snede is een bi-vectus (wat is bi-vectus?) die je afscheidt en afsnijdt van de echte Oorsprong en de Drie-eenheid. De Kabbala is een degeneratie van de Kathara Grid en nog veel meer van dit moois.
Geen wonder dat ik me steeds meer ergerde aan de Gulden Snede en Fibonacci gitaarmuziek die ten gehore werd gebracht op de workshops op vele dvd's van diezelfde Ashayana Deane. Er moest andere muziek zijn, kristal spiraal muziek...
Op 22 februari 2007 kreeg ik een godinnengeschenk en was mijn muzikale legpuzzel in een één keer klaar, volledig in overeenstemming met een droom die ik jaren eerder had gehad. Eureka!
Juist op die avond zou ik in Sauna Kastelenplein in Eindhoven een lezing geven over muziek in A432, terwijl muziek in deze stemming ten gehore werd gebracht door pianostemmer, pianist en cellist Michael Strategier en violiste Martine Nijenhuis, beiden van de Band of Wizzards. Ik kon dus meteen mijn verhaal over de nieuwe muziekstemming vertellen en laten horen. Niemand die er veel van begreep, A432 was al nieuw en nu was daar al weer een andere muziekstemming...

Vivioen's Gift - 01 Het begin

Van frequentiegenerator naar Verituner

Het is gemakkelijk om de frequenties van een nieuwe muziekstemming op te schrijven; ze ten gehore brengen en omzetten in muziek is een ander verhaal. Het is als het leren van een nieuwe taal, terwijl niemand op aarde deze taal nog kent en of spreekt en dus een avontuur in het volledig onbekende.
Gelukkig bestaan er frequentiegeneratoren die elke frequentie die iemand wil horen kunnen genereren, dat is dan nog geen muziek, maar een pure sinusgolf. Deze pure frequenties maakten ogenblikkelijk indruk op me en vrij snel deed de gelegenheid zich voor er iets nuttigs mee te doen in de richting van echte muziek. Op initiatief van de TU Eindhoven, Fontys Hogescholen, Philips en anderen was MAD opgericht, Emergent Art Center, waar kunst, wetenschap en technologie zich met elkaar verbinden. Kunstenaars en bedrijven werken samen aan creatieve innovatie. Daar ontmoette ik de Tilburgse geluidskunstenaar Olivier Nijs en deze wist de frequenties van het eerste deel van mijn stemming van 12 noten (de stemming heeft 24 noten in een octaaf) via een software programma te koppelen aan de toetsen van een virtuele piano. De eerste indruk van wat muziek in de nieuwe stemming zou kunnenkon zijn was er nu. Het smaakte naar meer, naar echte muziek.
Een half jaar later was deze muziek er en sloeg de op een hand te tellen toehoorders ogenblikkelijk met stomheid en om ze vervolgens in extase te brenegen. Het ging als volgt.
Michael Strategier maakt bij het stemmen van piano's gebruik van een stemapparaat, de verituner. Het lukte hem Dave Carpenter, de Amerikaanse ontwikkelaar van deze software, ervan te overtuigen om tegen een vriendenprijs de software te voorzien van een nieuwe module voor het stemmen in de frequenties van de nieuwe stemming. Waauw!

Vivioen's Gift - 01 Het begin

De nieuwe muziek klinkt weergaloos

Een paar maanden later kon Michael aan de slag met het herstemmen van zijn eigen piano en vervolgens het leren spelen in de nieuwe frequenties. Het was inmiddels eind 2007 en ik zag er naar uit om voor het eerst "mijn" nieuwe muziek te horen en te zien ontstaan door het toetsenwerk van Michael. De première werd telkens uitgesteld wegens ziekte van Michael en inmiddels is duidelijk dat dit wel eens te maken kan hebben gehad met de nieuwe frequenties, omdat de meesten die de nieuwe muziek voor het eerst horen er ogenblikkelijk diepgaand door getroffen worden. We spreken over op dezelfde golflengte zitten en goede vibraties. De nieuwe muziekvibraties brengt alles in een andere trilling en omdat trilling het fun-da-ment is van alles komen wije (en onze hersengolven!) in een geheel nieuwe vibratie en een ander bewustzijn door het ondergaan en luisteren naar de nieuwe muziek.
Precies een jaar na mijn muzikale ochtendstond in 2007, op 22 februari 2008 hoorde ik voor het eerst Michael's intuïtieve notendans. Het was zo bijzonder dat ik ogenblikkelijk ook deel 2 van de stemming ook op de Verituner wilde. In april 2008 werd mijn inmiddels aangeschafte piano gestemd volgens het frequentieschema van deel 2. Ik konm beginnen met mijn zelf-opleiding in pianospelen. Michael speelde in de tussentijd in de muziekstudio een geïnspireerde CD vol met nieuwe muziekklanken als achtergrondmuziek op de CD met verhalen in het boek Vivioen en het rijk van binnen van Lilian van Bennekom. Vervolgens ging hij naar Turkije om de auteur van het Kennis Boek te ontmoeten en deze vertelde hem prompt dat de nieuwe muziek niet van deze wereld is maar van een veel hoger bewustzijnsniveau. De nieuwe tijd komt eraan, we are Tuning The Future!

Vivioen's Gift - 01 Het begin

Crescendo!

Inmiddels zijn we al weer ruim een jaar verder. Michael's piano staat in Heiloo en de mijne in Nuenen, bijna 200 km van elkaarverder. Pogingen om twee piano's gestemd in beide delen van de nieuwe stemming in één ruimte te krijgen op de Hogeschool Utrecht in Amersfoort en studenten muziektherapie de gelegenheid bieden erop af te studeren zijn voorlopig op niets uitgelopen. Het bouwen van een nieuwe synthesizer met twee keyboards is wel in gang gezet, maar verloopt wegens de kosten langzaam.
Niemand, heeft de complete nieuwe muziek nog kunnen horen. Wel heb ik gepoogd, afgezien van mijn pogingen om de klanken van mijn piano, gestemd in deel 2 van de stemming, te combineren met de muziek op CD van Michael's piano in deel 1, met als gevolg fantastische resonantievelden. Om de komst van de nieuwe muziek te versnellen hebben we besloten om de wijde wereld in te trekken om en hulp te vragen bij het scheppingsproces, het bouwen en stemmen van nieuwe instrumenten en het ons leren uiten en verstaan in de nieuwe muziektaal. Begin september 2009 komt www.tuningthefuture.com op het internet. Op die website en daar bieden we onder andere een CD met de titel "Vivioen's Gift" en losse nummers in deel 1 van de stemming te koop aan. De volledige broncode en architectuur van de stemming, een PDF over de achterliggende spiritueel-wetenschappelijke grondslag van de stemming en een PDF over de 18 Solfeggio frequenties (wordt momenteel door Dave Carpenter op de Verituner gezet), zullen eveneens verkrijgbaar zijn. Ik heb namelijk ontdekt dat het er geen 6 of 9 zijn zoals doorgaans wordt beweerd, maar 18 en dat er een nauwe relatie is met het Enneagram.
Michael en ik nodigen iedereen uit voor een nieuw en transformerend muzikaal avontuur! Via de Tuning The Future group op Skype en tuningthefuture.ning.com kunt u meedoen. Welkom!

HELENDE KLANKEN

De muziek die ik maak in de bijzondere frequentietoewijzingen van de Kristallah stemming is iets dat vooralsnog moeilijk te omschrijven valt. Iemand verwoordde het als volgt: "Mijn oren horen gewoon muziek, maar mijn lichaam zegt iets anders; er gebeurt van alles in mijn lijf, het roept van alles op".

Door mijn contact met Mrs. Bülent, degene die het Kennis Boek heeft geopenbaard, begrijp ik dat de frequenties van mijn muziek, omdat ze vanuit zo'n enorm hoge dimensie komen als ongefilterde informatie, ook mensen kunnen raken die vanuit die niveaus van ontwikkeling komen, maar die hier niet kunnen aarden.

Zelf had ik ook tamelijk veel moeite mij aan te passen aan het aardse 3D leven en bewustzijn. Ik voelde mij hier niet thuis. Mijn geluk was dat ik in Utrecht als kind tegenover de Sterrenwacht "Bastion de Sonnenborgh", woonde op het Lucas Bolwerk, aan het Maliesingel nr. 60.

Dit gaf mij zo'n enorme vreugde en gevoel van veiligheid. Ik wist gewoon dat het aardse leven niet alles was, dat er nog een hele ruimte in de kosmos was, waar we met onze fantasie naar toe konden gaan, waar we veilig waren, thuis.

Welnu, deze functie van fantasieën die de sterrenwacht in Utrecht mij gaf, die mij op een bepaalde manier aardde, kan mijn muziek ook hebben voor al degenen die uit de verre ruimte en misschien toekomst naar onze planeet zijn gekomen om ons te helpen bij onze evolutie, bij onze "resurrectie" maar die zich zelf ook moeten ontwikkelen in Gods bewustzijn alvorens verder te kunnen gaan.

Zij kunnen zich doodgeschrokken zijn bij het aantreffen van een vrijwel uitsluitend op het ego gerichte, primitieve maatschappelijke ordening. Vanuit hun onderbewuste zullen ze een weerstand voelen tegen het onbewuste, bijna kinderlijke leven in onze maatschappij, op Planeet Aarde.

Ik heb sterk de indruk dat de klanken van mijn muziek, in combinatie met deze unieke, alle bekende muzikale en geometrische wetten tartende toonladder structuur, enorme helende, diepe herinneringen oproepende en zichzelf herkennende effecten kan hebben op degenen die zo lijden zoals autisten, jongeren met anorexia of ADHD, jongeren die afhaken.

Ook volwassenen voelen zich bijzonder gedragen door deze klanken en kunnen door diepe en transcenderende ervaringen gaan. In de toekomst zie ik ons workshops geven, lezingen, trainingen, allemaal ingebed in deze nieuwe klankenwereld.

We staan pas aan het begin. Gelden afkomstig van sponsoren en de opbrengsten van de verkoop van Cd's, zullen het ons mogelijk maken om investeringen te doen die leiden naar laboratoriumonderzoek, de bouw van een synthesizer en later concerten met de twee delen van de Kristal Spiraal verenigd in een instrument.

KRISTALMUZIEK EN ENTRAINMENT VAN HERSENGOLVEN

In de wereld van geluidsbeleving zijn het Mozart effect, Tomatis effect en de resultaten van muziektherapie, biofeedback (b.v. hartslagvariatie, huidweerstand, ademhaling) en neurofeedback (hersengolven) bekend. Zie: www.fun-da-mental.nl

Bij al deze methoden wordt gebruik gemaakt van beinvloeding door klank en/of het bewust beinvloeden van signalen – die allemaal de vorm van golven hebben – die ons lichaam uitzendt.
Een belangrijk aspect zijn de hersengolven. Deze worden traditioneel ingedeeld in een aantal categorieen:
(1) Beta golven (13 tot 39 Hz) overheersen bij open ogen met onze aandacht gericht op de buitenwereld
(2) Alfa golven (8 tot 12 Hz) komen tot stand door een combinatie van innerlijke (verbeelding) en uiterlijke stimuli
(3) Theta golven (4 tot 7 Hz) treden op bij gesloten ogen en een innerlijke focus
(4) Delta golven (0,5 tot 4 Hz) treden op bij slaap, waarbij we doorgaans onbewust zijn van de fysieke werkelijkheid
Als gevolg van modern onderzoek kunnen inmiddels een aantal nieuwe hersengolven worden toegevoegd:
(5) Gamma, een harmoniserende, synthetiserende frequentie vanaf 40 Hz
Muzikus en hersenonderzoeker Jeffrey Thompson van het Center fort Neuroacoustic Research in Californie voegt nog toe:
(6) Epsilon golven, yogis in heel diepe meditatie, beneden 0,5 Hz
(7) Hyper Gamma (vanaf 100 Hz) en
(8) Lambda hersengolven (vanaf 200 Hz), buitengewone bewustzijnstoestanden die we terugvinden in de hoogste stadia van meditatie, diep inzicht, oorspronkelijke creatieve oplossingen e.d.

Opmerkelijk is dat niemand op het idee is gekomen om hersengolven te zien als een muzikaal spectrum met verschillende octaven. Dat is wel gebeurd bij de Kristal Muziekstemming en een van de redenen waarom deze muziek zoveel impact heeft.

CONTACT INFO
nicolaas beetsweg 15, 1831 ca heiloo
+31 (0) 62 882 8170
michstra@gmail.com
© 2024 tuning the future algemene voorwaarden privacybeleid